CRNO/BELI

Tip tonera Model aparata Potrošnja
(broj kopija)
1250D AFICIO 1013.1013F 8.400
1220D AFICIO 1015.1018.1113 9.600
1270D AFICIO 1515 ,MP161.171 8.400
185 AFICIO 150.180 12.000
1255D AFICIO 120.FX12 7.000
2285 AFICIO FX200 5.000
1265 FAX 1120L.1160L 4.300
1240 FAX 1400L 4.800
150 FAX2700L.3700L.4700L.4800L 4.000
1260D FAX3310L.3320L.4410L.4420NF.4430NF 5.000
1210D FX10 4.800
1215 FT 1008.1208 3.000
2200EX FT 2012.2212 3.000
1275 FAX 1130L.1170. FX16 3.500
SP1000E FAX 110. 1140L. 1180L.SP1000.SP1000SF 4.000
SP1200 SP 1200 2.600
SP1100LE SP 1100SP SP 1100 SF 4.000
SP1100HE SP 1100SP SP 1100 SF 4.200
SP3400LE SP 3400 SP 3410DN 2.000
SP3400HE SP 3400 SP 3410DN 5.000
1205 FT 3613.3813.4015.408.4615.4618 6.000
450E FT4022.4027.4522.4527.4622.4822.5035.5135.5535.5632.5640.5832.5840 17.000
610 FT 6645.6655.6665.7650.7660.7670 38.000
6205 FT 7950.7960.7970 43.000
20D AFICIO 200 8.000
2205D AFICIO 250 8.000
2210D AFICIO 220.270AP2700.3200 11.000
3200D AFICIO 340.350.450AP4500 27.000
3205D AFICIO 1035.1045.AP4510. SP8100DN 27.600
1230D AFICIO 2015.2016.2018.2020,MP1600.2000 9.600
MP2500E MP2500 LN, MP2500 SP 10.500
2220D AFICIO 1022.1027.1032.2022.2027.2032.3025.3030.MP2510.2550.3010.3350 13.200
10D AFICIO 400.401.500 20.000
3210D AFICIO 2035.2045.3035.3045 36.000
MP4500E AFICIO MP 3500.4000.4001.4500.5000 30.000
5200D AFICIO 550.650 52.400
6210D AFICIO 1060.1075.2051.2060.2075MP5500.6500.7500.SP9100DN,MP6001.7001.8001.9001 43.000
8205D AFICIO 1050.1085.1105.2090.2105 55.000
1350E AFICIO MP 1100.1350.9000.PRO1106EX.PRO1356EX.PRO906EX 72.000
1357 RICOH PRO 907 60.000
1160W AFICIO 240W.470W.480W 1.980
810 FW 740.750.760.770.780.810.830.870 1.647

KOLOR

Tip tonera Boja Koristi se u modelima Broj kopija
105 CRNA CL 3800.7000 20.000
105 BOJA CL 3800.7000 10.000
260 CRNA CL 7200.7300 24.000
260 BOJA CL 7200.7300 10.000
L1 CRNA AC6010.AC6110.AC6513 10.000
L1  BOJA AC6010.AC6110.AC6513 10.000
M2 CRNA AFICIO 1224 C.1332 C 25.000
M2  BOJA AFICIO 1224 C.1232 C 17.000
P2 CRNA  AFICIO 2228 C.2232 C.2238 C 19.000
P2  BOJA AFICIO 2228 C.2232 C.2238 C 10.000
T2 CRNA AFICIO 3224 C.  3232 C 25.000
T2  BOJA AFICIO 3224 C. 3232 C 17.000
R2 CRNA AFICIO 3228 C. 3235 C. 3245 C 24.000
R2  BOJA AFICIO 3228 C. 3235 C. 3245 C 10.000
S2 CRNA AFICIO 3260 C.5560 C 36.000
S2  BOJA AFICIO 3260 C.5560 C 18.000
K199 CRNA AFICIO MPC 1500SP 9.000
K199  BOJA  AFICIO MPC 1500SP 3.000
C2551E CRNA AFICIO MP C2051.MP C2551 10.000
C2551E BOJA AFICIO MP C2051.MP C2551 9.500
C2030 CRNA AFICIO MP C2030.C2050.C2530. 2550 20.000
C2030 BOJA AFICIO MP C2030.C2050.C2530. 2550 15.000
MPC3501E CRNA AFICIO MPC MP C 3001,MPC 3501 20.000
841124 CRNA AFICIO MP C2800.MP C3300 20.000
MPC 3501E BOJA AFICIO MP C2800.MPC3300,MP C3001,MP C3501 15.000
C3000E CRNA AFICIO MP C2000.MP C2500.MP C3000 23.000
C3000E BOJA AFICIO MP C2000.MP C2500.MP C3000 17.000
C4500 CRNA AFICIO MP C3500.MP C4500 23.000
C4500 BOJA AFICIO MP C3500.MP C4500 17.000
MP C5501E CRNA MP C4501.MP C5501 25.500
MP C5501E BOJA MP C4000.MP C4501.MP C5000. MP C5501 18.000
CRNA MP C6000.MP C7500 43.000
BOJA MP C6000.MP C7500 21.000
245HC CRNA SP C410DN.CL4000HDN 15.000
245HC BOJA SP C410DN.CL4000HDN 15.000
245LC CRNI SP C410DN.CL4000HDN 5.000
245LC BOJA SP C410DN.CL4000HDN 5.000
SP-C220E CRNA SP C211SF. SP C220N. SP C222DN 2.000
SP-C220E BOJA SP C211SF. SP C220N. SP C222DN 2.000
LC CRNA SP C231N.SP C232DN.SP C310. SP C311. SP C312DN 7.200
LC BOJA SP C231N.SP C232DN.SP C310. SP C311. SP C312DN 6.600
HC CRNI SP C231N.SP C232DN.SP C310. SP C311. SP C312DN 6.500
HC BOJA SP C231N.SP C232DN.SP C310. SP C311. SP C312DN 6.000
LC CRNA AFICIO SP C811DN 8.000
LC BOJA AFICIO SP C811DN 8.000
HC CRNA AFICIO SP C811DN 20.000
HC BOJA AFICIO SP C811DN 15..000
(20K) CRNA AFICIO SP C820 AFICIO SP C821DN 20.000
(15K) BOJA AFICIO SP C820 AFICIO SP C821DN 15.000
SPC 430.431 DN CRNI ORIGINAL BLACK TONER 21K 24.000
SPC 430.431 DN BOJA ORIGINAL COLOR TONER 21K 21.000

CRNO/BELI

Kompitabilni proizvodi za RICOH (crno-beli) Komad
Aficio 200, 250 (R 2.2.0.5.D, R 2.1.0.5.D, R 2.0.D) 216 g cartridge
Aficio 220, 270 (R 2.2.1.0.D, R 2.1.1.0.D) 360 g cartridge
Aficio 340, 350, 355, 450, 455 (R 3.2.0.0.D, R 3.1.0.0.D) 700 g cartridge
Aficio 400, 401, 500 (R 1.0.D, R 1.1.D) 700 g cartridge
Aficio 550, 650 (R 5.2.0.0.D, R 5.1.0.0.D) 1220 g cartrigde
Aficio 551, 700, 800, 1055 (R 5.1.0.5.D, R 5.2.0.5.D, R 5.3.0.5.D) 1220 g cartridge
Aficio 850, 1050 (R 8.2.0.0.D, R 8.1.0.0.D) 1450 g cartridge
Aficio 1013, 1013F (R 1.2.5.0.D, R 1.1.5.0.D) 230 g cartridge
Aficio 1015, 1018, 1113 (R 1.2.2.0.D) 260 g cartridge
Aficio 1022, 1027, 1032, 2022, 2027, 2032, 3025, 3030, MP 2550, 2550B, 3350, 3350B, 3351B(R 2.2.2.0.D, R 2.1.2.0.D, R 2.3.2.0.D) 360 g cartridge
Aficio 1035, 1045 (R 3.2.0.5.D, R 3.1.0.5.D) 550 g cartridge
Aficio 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, MP 5500, 6001, 6500, 7001, 7500, 8001, 9100DN, AP 900(R 6.2.1.0.D, R 6.1.1.0..D) 1100g cartridge
Aficio 1085, 1105, 2090, 2105 (R 8.2.0.5.D, R 8.1.0.5.D) 1430 g cartridge
Aficio 1515, MP 161, 171SPF (R 1.2.7.0.D, R 1.1.7.0.D) 230 g cartridge
Aficio 2015, 2016, 2018, 2018D, 2020, 2020D, MP1500, 1600, 1600L/SPF, 2000, 2000L/LN/SPF (R 1.2.3.0.D, R 1.1.3.0.D) 260 g cartridge
Aficio 2035, 2035e, 2045, 2045e, 3035, 3045(R 3.2.1.0.D, R 3.1.1.0.D) 550 g cartridge
MP 2500, MP 2500LN, MP 2500SP, 2500 SPF 310 g cartridge
MP 3500, 3500AD/ADR/P/SP/SPF/SPI, 4000, 4000B/SPF, 4001, 4500, 4500SP/SPF/SPI, 5000, 5000B, 5001 (R.M.P.3.5.0.0.) 630 g cartridge
FT 3020, 3050, 3060 (incl. 3 toner-waste containers/carton) 150 g cartridge
FT 3113, 3313, 3413 (R 310) 2 x 320 g cartridge
FT 3613, 3813, 4015, 4018, 4615, 4618 (R 1205) 215 g cartridge
FT 4022, 4027, 4127, 4422, 4522, 4527, 4622, 4822, 5035, 5135, 5535, 5632, 5640, 5732, 5740, 5832, 5840 (R 450) 415 g cartridge
FT 4215 4220.4222.4415.4418.4421. TYPE 410
FT 6645, 6655, 7650, 7660, 7700 refill (R 610) 1 kg

KOLOR

Kompitabilni proizvodi za RICOH (color toneri) Komad
MP C-2000, 2500, 3000 / black 450 g cartridge
MP C-2000, 2500, 3000 / yellow 360 g cartridge
MP C-2000, 2500, 3000 / magenta 360 g cartridge
MP C-2000, 2500, 3000 / cyan 360 g cartridge
MP C-3500, 4500 / black 510 g cartridge
MP C-3500, 4500 / yellow 400 g cartridge
MP C-3500, 4500 / magenta 400 g cartridge
MP C-3500, 4500 / cyan 400 g cartridge
SP C-811, SP C-811DN / black 450 g cartridge
SP C-811, SP C-811DN / yellow 360 g cartridge
SP C-811, SP C-811DN / magenta 360 g cartridge
SP C-811, SP C-811DN / cyan 360 g cartridge

CRNO/BELI

Kompitabilni proizvodi za CANON (crno-beli) Komad
GP 210, 215, 220, 225, 335, 405, IR400 (GPR-2) 530 g cartridge za 9,600 strana
GP 555, 605, IR 105, 7200, 8070, 8500 (EXV-4, GPR-1) 1650 g cartridge za 33,000 strana
IR 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024A, F, I, IF (EXX-18, GPR-22)  465 g cartridge za 8,400 strana
IR 1200, 1210, 1230, 1270F, 1310, 1510, 1530, 1570, 1630, 1670 (EXV-7, GPR-10) 300 g cartridge za 5,300 strana
IR 1600, 1610, 2000, 2010 (EXV-5, GPR-8) 2 x 440 g cartridge za 15,700 strana
IR 1730, 1740, 1750 (EXV-37, GPR-39) 660 g cartridge za 15,100 strana
IR 2016, 2018, 2020, 2022, 2025, 2025I, 2030, 2030I, 2318L (EXV-14, GPR-18) 460 g cartridge za 8,300 strana
IR2200, 2800, 3300 (EXV-3, GPR-6) 795 g cartridge za 15,000 strana
IR 2230, 2270, 2830, 2870, 3025, 3225 (EXV-11, GPR-15) 1060 g cartridge za 21,000 strana
IR 2520, 2525, 2530 (EXV-33, GPR-35) cartridge za 14.600 strana
IR 2535, 2545 (EXV-32, GPR-34) cartridge za 19.400 strana
IR 3035, 3236, 3045, 3245, 3245i, 3530, 3570, 4570 (EXV-12, GPR-16) 1219 g cartridge za 24,000 strana
IR 4600, 5000, 5000i, 5020N, 6000, 6000i, 6020i (EXV-1, GPR-4) 1650 g cartridge za 30,000 strana
IR 5050, 5055, 5065, 5075/N (EXV-22, GPR-24) 2200 g cartridge za 48,000 strana
IR 5070, 5570, 6570 (EXV-13, GPR-17) 2000 g cartridge za 45,000 strana
IR 7086, 7095, 7105 (EXV-15, GPR-19) 2000 g cartridge za 47,000 strana
IR Advance 4025/i, 4035/i (EXV-39, GPR-43) 1390 g cartridge za 30,200 strana
IR Advance 4045, 4051 (EXV-38, GPR-42) 1545 g cartridge za 34,200 strana
NP1010, 1020, 6010 2 x 105 g cartridge za + cleaning bar for 4,000 strana
NP 1015, 1215, 1218, 1318, 1510, 1520, 1530, 1550, 2010, 2020, 2120, 6020, 6216, 6220, 6317, 6320 (NPG-1) 4 cartridge zas for 18,500 strana
NP 1015, 1215, 1218, 1318, 1510, 1520, 1530, 1550, 2010, 2020, 2120, 6020, 6216, 6220, 6317, 6320 (NPG-1) 4 cartridge zas for 15,000 strana
NP 3030, 3050, 4050, 4080, 6241 (NPG-4, NPG-5) 750 g cartridge za 14,000 strana
NP 3325, 3825, 4335, 4835, 6825, 6826 2 x 420 g cartridge za 14,000 strana
NP 6012, 6112, 6212, 6312, 6412, 6512, 6612, 7120, 7130, C 130 (NPG-11) 280 g cartridge za 5,000 strana
NP 6025, 6030, 6330, NP 6028, 6035 (NPG-7 + NPG-13) 500 g cartridge za 10,000 strana
NP 7160, 7161, 7164, 7210, 7214 (EXV-6, NPG-15) 380 g cartridge za 8,000 strana

KOLOR

Kompitabilni proizvodi za CANON (color toneri) Komad
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / black (EXV-34, GPR-36) 420 g cartridge za  23,000 strana
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / yellow (EXV-34, GPR-36) 270 g cartridge za 19,000 strana
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / magenta (EXV-34, GPR-36) 270 g cartridge za 19,000 strana
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / cyan (EXV-34, GPR-36) 270 g cartridge za 19,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / black (EXV-21, GPR-23) 575 g cartridge za 26,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / yellow (EXV-21, GPR-23) 260 g cartridge za 14,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / magenta (EXV-21, GPR-23) 260 g cartridge za 14,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / cyan (EXV-21, GPR-23) 260 g cartridge za 14,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / black (EXV-8, GPR-11) 530 g cartridge za 25,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / yellow (EXV-8, GPR-11) 470 g cartridge za 25,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / magenta (EXV-8, GPR-11) 470 g cartridge za 25,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / cyan (EXV-8, GPR-11) 470 g cartridge za 25,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / black (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / yellow (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / magenta (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / cyan (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / black (EXV-28, GPR-30) cartridge za 44,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / yellow (EXV-28, GPR-30) cartridge za 38,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / magenta (EXV-28, GPR-30) cartridge za 38,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / cyan (EXV-28, GPR-30) cartridge za 38,000 strana
Kompitabilni proizvodi za KONICA MINOLTA Komad
Konica 7015 190 g cartridge za
Minolta bizhub 162, 163, 180, 210, 211, 7516, 7521 Di 152/F, 183/F, 1611/F, 1811/F, 2011/F (105, 106A&B, TN114) 410 g cartridge za za 11,000 strana
Minolta bizhub 164, 184, 215 (TN 116, TN 117, TN 118)
Minolta bizhub 200, 222, 250, 282, 350, 362 (105A&B, TN 211) 413 g cartridge za za 11,000 strana
Minolta bizhub 360, 361, 420, 421, 500, 501 (TN 511) 676 g cartridge za za 32,000 strana
Minolta bizhub 600, 601, 750, 751 (TN 710) 1160 g cartridge za za 55,000 strana
Minolta Di 181 (105A&B) 410 g cartridge za za 11,000 strana
Minolta Di 200, 200f, 250, 250f, 251, 251f, 350, 350f, 351, 351f (302A&B) 2 x 413 g cartridge za za 22,000 strana
Minolta Di 450, 470, 550 (502A&B) 1100 g cartridge za za 33,000 strana
Minolta Di 520, 620 (603A&B) 1600 g cartridge za za 40,000 strana
Minolta Di 551, 650, 5510, 7210 (604A&B), Konica 7155, 7165, 7255, 7272, DP65 1040 g cartridge za za 47,500 strana
Minolta Di 750 (701A&B), Konica 7075, 7085, DP 85 1300 g cartridge za za 50,000 strana
Minolta Di 2010, 2510, 3010, 3510 (205/303A&B) 420 g cartridge za za 14,000 strana
Minolta EP 2030 (204A&B) 410 g cartridge za
Minolta EP 2120, 2121, 2130, 2131, PRO, 2150, 2151, 2152PRO, 2153, Develop 1211, 1212, 1311, 1312, 1511, 1512, 1513, 1514 4 x 50 g cartridge za za 6,000 strana
Minolta EP 3050 (EU-Version) 4 x 500 g cartridge za
Minolta EP 3050 (US-Version) 4 x 500 g cartridge za
Minolta EP 3050, 4000, 4050, 5000, (401/501A&B), Develop D3550, 4550, Agfa X310, X410 (universal) 4 x 500 g cartridge za
Minolta EP 5050, 6000, 6001, 8015, (601/602A&B), Develop 6050, 6051, 8151 1750 g cartridge za za 47,000 strana
Kompitabilni proizvodi za RICOH Komad
Aficio 200, 250 (R 2.2.0.5.D, R 2.1.0.5.D, R 2.0.D) 216 g cartridge
Aficio 220, 270 (R 2.2.1.0.D, R 2.1.1.0.D) 360 g cartridge
Aficio 340, 350, 355, 450, 455 (R 3.2.0.0.D, R 3.1.0.0.D) 700 g cartridge
Aficio 400, 401, 500 (R 1.0.D, R 1.1.D) 700 g cartridge
Aficio 550, 650 (R 5.2.0.0.D, R 5.1.0.0.D) 1220 g cartrigde
Aficio 551, 700, 800, 1055 (R 5.1.0.5.D, R 5.2.0.5.D, R 5.3.0.5.D) 1220 g cartridge
Aficio 850, 1050 (R 8.2.0.0.D, R 8.1.0.0.D) 1450 g cartridge
Aficio 1013, 1013F (R 1.2.5.0.D, R 1.1.5.0.D) 230 g cartridge
Aficio 1015, 1018, 1113 (R 1.2.2.0.D) 260 g cartridge
Aficio 1022, 1027, 1032, 2022, 2027, 2032, 3025, 3030, MP2550, 2550B, 3350, 3350B, 3351B(R 2.2.2.0.D, R 2.1.2.0.D, R 2.3.2.0.D) 360 g cartridge
Aficio 1035, 1045 (R 3.2.0.5.D, R 3.1.0.5.D) 550 g cartridge
Aficio 1060, 1075, 2051, 2060, 2075, MP 5500, 6001, 6500, 7001, 7500, 8001, 9100DN, AP 900(R 6.2.1.0.D, R 6.1.1.0..D) 1100g cartridge
Aficio 1085, 1105, 2090, 2105 (R 8.2.0.5.D, R 8.1.0.5.D) 1430 g cartridge
Aficio 1515, MP 161, 171SPF (R 1.2.7.0.D, R 1.1.7.0.D) 230 g cartridge
Aficio 2015, 2016, 2018, 2018D, 2020, 2020D, MP1500, 1600, 1600L/SPF, 2000, 2000L/LN/SPF (R 1.2.3.0.D, R 1.1.3.0.D) 260 g cartridge
Aficio 2035, 2035e, 2045, 2045e, 3035, 3045 (R 3.2.1.0.D, R 3.1.1.0.D) 550 g cartridge
MP 2500, MP 2500LN, MP 2500SP, 2500 SPF 310 g cartridge
630 g cartridge
FT 3020, 3050, 3060 (incl. 3 toner-waste containers/carton) 150 g cartridge
FT 3113, 3313, 3413 (R 310) 2 x 320 g cartridge
FT 3613, 3813, 4015, 4018, 4615, 4618 (R 1205) 215 g cartridge
FT 4022, 4027, 4127, 4422, 4522, 4527, 4622, 4822, 5035, 5135, 5535, 5632, 5640, 5732, 5740, 5832, 5840 (R 450) 415 g cartridge
FT 4215 4220.4222.4415.4418.4421. TYPE 410
FT 6645, 6655, 7650, 7660, 7700 refill (R 610) 1 kg

CRNO/BELI

Crno-beli Komad
GP 210, 215, 220, 225, 335, 405, IR400 (GPR-2) 530 g cartridge za 9,600 strana
GP 555, 605, IR 105, 7200, 8070, 8500 (EXV-4, GPR-1) 1650 g cartridge za 33,000 strana
IR 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024A, F, I, IF (EXX-18, GPR-22)  465 g cartridge za 8,400 strana
IR 1200, 1210, 1230, 1270F, 1310, 1510, 1530, 1570, 1630, 1670 (EXV-7, GPR-10) 300 g cartridge za 5,300 strana
IR 1600, 1610, 2000, 2010 (EXV-5, GPR-8) 2 x 440 g cartridge 15,700 strana
IR 1730, 1740, 1750 (EXV-37, GPR-39) 660 g cartridge za 15,100 strana
IR 2016, 2018, 2020, 2022, 2025, 2025I, 2030, 2030I, 2318L (EXV-14, GPR-18) 460 g cartridge za 8,300 strana
IR2200, 2800, 3300 (EXV-3, GPR-6) 795 g cartridge za 15,000 strana
IR 2230, 2270, 2830, 2870, 3025, 3225 (EXV-11, GPR-15) 1060 g cartridge za 21,000 strana
IR 2520, 2525, 2530 (EXV-33, GPR-35) cartridge za 14.600 strana
IR 2535, 2545 (EXV-32, GPR-34) cartridge za 19.400 strana
IR 3035, 3236, 3045, 3245, 3245i, 3530, 3570, 4570 (EXV-12, GPR-16) 1219 g cartridge 24,000 strana
IR 4600, 5000, 5000i, 5020N, 6000, 6000i, 6020i (EXV-1, GPR-4) 1650 g cartridge za 30,000 strana
IR 5050, 5055, 5065, 5075/N (EXV-22, GPR-24) 2200 g cartridge za 48,000 strana
IR 5070, 5570, 6570 (EXV-13, GPR-17) 2000 g cartridge za 45,000 strana
IR 7086, 7095, 7105 (EXV-15, GPR-19) 2000 g cartridge za 47,000 strana
IR Advance 4025/i, 4035/i (EXV-39, GPR-43) 1390 g cartridge za 30,200 strana
IR Advance 4045, 4051 (EXV-38, GPR-42) 1545 g cartridge za 34,200 strana
NP1010, 1020, 6010 2 x 105 g cartridge + cleaning bar for 4,000 strana
NP 1015, 1215, 1218, 1318, 1510, 1520, 1530, 1550, 2010, 2020, 2120, 6020, 6216, 6220, 6317, 6320 (NPG-1) 4 cartridges for 18,500 strana
NP 1015, 1215, 1218, 1318, 1510, 1520, 1530, 1550, 2010, 2020, 2120, 6020, 6216, 6220, 6317, 6320 (NPG-1) 4 cartridges for 15,000 strana
NP 3030, 3050, 4050, 4080, 6241 (NPG-4, NPG-5) 750 g cartridge za 14,000 strana
NP 3325, 3825, 4335, 4835, 6825, 6826 2 x 420 g cartridge za 14,000 strana
NP 6012, 6112, 6212, 6312, 6412, 6512, 6612, 7120, 7130, C 130 (NPG-11) 280 g cartridge za 5,000 strana
NP 6025, 6030, 6330, NP 6028, 6035 (NPG-7 + NPG-13) 500 g cartridge za 10,000 strana
NP 7160, 7161, 7164, 7210, 7214 (EXV-6, NPG-15) 380 g cartridge za 8,000 strana

KOLOR

Color toneri Komad
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / black (EXV-34, GPR-36) 420 g cartridge za  23,000 strana
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / yellow (EXV-34, GPR-36) 270 g cartridge za 19,000 strana
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / magenta (EXV-34, GPR-36) 270 g cartridge za 19,000 strana
IR Advance C-2020, 2030, 2035 / cyan (EXV-34, GPR-36) 270 g cartridge za 19,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / black (EXV-21, GPR-23) 575 g cartridge za 26,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / yellow (EXV-21, GPR-23) 260 g cartridge za 14,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / magenta (EXV-21, GPR-23) 260 g cartridge za 14,000 strana
IR C-2380, 2880, 3080, 3580, 3880 / cyan (EXV-21, GPR-23) 260 g cartridge za 14,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / black (EXV-8, GPR-11) 530 g cartridge za 25,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / yellow (EXV-8, GPR-11) 470 g cartridge za 25,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / magenta (EXV-8, GPR-11) 470 g cartridge za 25,000 strana
IR C-2620, 3200, 3220, CLC 2620, 3200, 3220 / cyan (EXV-8, GPR-11) 470 g cartridge za 25,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / black (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / yellow (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / magenta (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5030, 5035 / cyan (EXV-29, GPR-31) cartridge za 36,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / black (EXV-28, GPR-30) cartridge za 44,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / yellow (EXV-28, GPR-30) cartridge za 38,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / magenta (EXV-28, GPR-30) cartridge za 38,000 strana
IR Advance C-5045, 5051 / cyan (EXV-28, GPR-30) cartridge za 38,000 strana
KONICA MINOLTA toneri Komad
Konica 7015 190 g cartridge
Minolta bizhub 162, 163, 180, 210, 211, 7516, 7521 Di 152/F, 183/F, 1611/F, 1811/F, 2011/F (105, 106A&B, TN114) 410 g cartridge za 11,000 strana
Minolta bizhub 164, 184, 215 (TN 116, TN 117, TN 118)
Minolta bizhub 200, 222, 250, 282, 350, 362 (105A&B, TN 211) 413 g cartridge za 11,000 strana
Minolta bizhub 360, 361, 420, 421, 500, 501 (TN 511) 676 g cartridge za 32,000 strana
Minolta bizhub 600, 601, 750, 751 (TN 710) 1160 g cartridge za 55,000 strana
Minolta Di 181 (105A&B) 410 g cartridge za 11,000 strana
Minolta Di 200, 200f, 250, 250f, 251, 251f, 350, 350f, 351, 351f (302A&B) 2 x 413 g cartridge za 22,000 strana
Minolta Di 450, 470, 550 (502A&B) 1100 g cartridge za 33,000 strana
Minolta Di 520, 620 (603A&B) 1600 g cartridge za 40,000 strana
Minolta Di 551, 650, 5510, 7210 (604A&B), Konica 7155, 7165, 7255, 7272, DP65 1040 g cartridge za 47,500 strana
Minolta Di 750 (701A&B), Konica 7075, 7085, DP 85 1300 g cartridge za 50,000 strana
Minolta Di 2010, 2510, 3010, 3510 (205/303A&B) 420 g cartridge za 14,000 strana
Minolta EP 2030 (204A&B) 410 g cartridge
Minolta EP 2120, 2121, 2130, 2131, PRO, 2150, 2151, 2152PRO, 2153, Develop 1211, 1212, 1311, 1312, 1511, 1512, 1513, 1514 4 x 50 g cartridge za 6,000 strana
Minolta EP 3050 (EU-Version) 4 x 500 g cartridge
Minolta EP 3050 (US-Version) 4 x 500 g cartridge
Minolta EP 3050, 4000, 4050, 5000, (401/501A&B), Develop D3550, 4550, Agfa X310, X410 (universal) 4 x 500 g cartridge
Minolta EP 5050, 6000, 6001, 8015, (601/602A&B), Develop 6050, 6051, 8151 1750 g cartridge za 47,000 strana